MENU
De | Fr   032 322 14 33

Unsere Kurse

Praxiskurse - Zertifikatskurse - Kurzlehrgänge - Erfahrungsaustausch

bildung - zertifikatskurs | frühling 2021

Betriebsleitung Sportanlagen

bildung - praxiskurs | 21.11.2019 - 11.02.2020

Natur- und kulturnaher Tourismus

bildung - zertifikatskurs | 21.11.2019 - 30.01.2020

BetriebsleiterIn Sportanlagen