MENU
De | Fr   032 322 14 33

Unsere Kurse

Praxiskurse - Zertifikatskurse - Kurzlehrgänge - Erfahrungsaustausch

Praxiskurs - 16.09.2021 - 18.11.2021

Natur- und kulturnaher Tourismus

bildung - praxiskurs | 26. & 27.10.2021

Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten

bildung - praxiskurs | Mai 2021 - April 2022

Potenzial in Tourismus-Destinationen aktivieren

bildung - online tagung | anfang 2022

Tagung Umweltjobs